api → originals/download

Stažení originálu fotografie

URL nějakého zde uloženého obrázku