api → watermark_definitions/destroy

Smaže definici pro vytváření vodoznaku

Název předpisu pro vytvoření vodoznaku.