api → images

Seznam obrázků

Vylistování obrázků, které jste nahrál(a) do Pupíka. Nejnovější obrázek bude nahoře.


Omezení počtu záznamů v listovaném seznamu
Nebude-li nastaveno, automaticky se uvažuje výchozí hodnota
Posun v listovaném seznamu s počátkem v nule
Nebude-li nastaveno, automaticky se uvažuje výchozí hodnota